English
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Products tagged with 'sticker'

3 Items in Grid 4 Items in Grid List

" 3 วิธี ป้องกัน COVID-19 " ขนาด 300 X 120 มิลลิเมตร เลเซอร์มาร์คกิ้งลาเบล STICKER ON DEMAND LASER ENGRAVING LABEL

ตัวอย่างข้อความ 3 วิธี ป้องกัน COVID-19 ขนาด 300 x 120 มิลลิเมตร หรือ 30 x 12 เซนติเมตร รับยิงเลเซอร์ขนาด รูปร่างต่างๆ บน 3M 7848 ขนาดไม่เกิน 300 x 120 มิลลิเมตร หรือ 300 x 120 มิลลิเมตร เป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ประเภทกาวอะคริลิค เพื่อนำไปติดกับสิ่งของที่เราต้องการ เช่น การทำเครื่องหมายบนสินค้า ยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายสินค้า ป้ายแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัย ฉลากบาร์โค้ด ฉลากข้อมูล โลโก้บริษัท ลงบนลาเบล
฿477.00 incl tax

ST.DT Size 8 x 5 cm (80 x 50 mm) 1,000 ดวง/ม้วน แกน 1.5 นิ้ว (สติ๊กเกอร์ความร้อน ไม่ต้องใช้หมึกริบบอน)

สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า แบบกึ่งมันกึ่งด้าน Direct Thermal (DT) ขนาด 8 x 5 เซนติเมตร (80 x 50 มิลลิเมตร) แกน 1.5 นิ้ว จำนวน 1,000 ดวงต่อม้วน ไม่ต้องใช้หมึกริบบอน เหมาะสำหรับ สติ๊กเกอร์ติดซองยา จ่าหน้าซอง ฉลากสินค้าต่างๆ เป็นต้น *ถ้าลูกค้าต้องการขนาดอื่น สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้*
฿200.00 incl tax ฿220.00 incl tax

ST.PET Size 10 x 10 mm 5,000 ดวง/ม้วน แกน 3 นิ้ว (ใช้หมึก Ribbon ประเภท Wax Resin, Resin)

สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า แบบ PET ขนาด 10 x 10 มิลลิเมตร จำนวน 2 ดวง/แถว แกน 3 นิ้ว จำนวน 5,000 ดวงต่อม้วน ใช้หมึก Ribbon ประเภท Wax Resin, Resin เหมาะกับติดผิวเรียบ เนื่องจากมีความตึงผิวสูงมาก เช่น งานที่ต้องการความคงทนสูงและสินค้าที่ต้องทนอยู่กับความร้อนสูงนาน ๆ อย่างเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า *ถ้าลูกค้าต้องการขนาดอื่น สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้*
฿2,050.00 incl tax

Sticker On Demand Laser Engrave Label เลเซอร์มาร์กกิ้งลาเบล ขนาด 110 x 30 มิลลิเมตร

เลเซอร์มาร์กกิ้งลาเบล ขนาด 110 x 30 มิลลิเมตร หรือ 11 x 3 เซนติเมตร รับยิงเลเซอร์ขนาด รูปร่างต่างๆ บน 3M 7848 ขนาดไม่เกิน 300 x 120 มิลลิเมตร หรือ 300 x 120 มิลลิเมตร เป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ประเภทกาวอะคริลิค เพื่อนำไปติดกับสิ่งของที่เราต้องการเช่น การทำเครื่องหมายบนสินค้า ป้ายสินค้า ป้ายแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัย ฉลากบาร์โค้ด ฉลากข้อมูล ป้ายกระบวนการในโรงงาน
฿41.00 incl tax

Sticker On Demand Laser Engrave Label เลเซอร์มาร์กกิ้งลาเบล ขนาด 150 x 10 มิลลิเมตร

เลเซอร์มาร์กกิ้งลาเบล ขนาด 150 x 10 มิลลิเมตร หรือ 15 x 1 เซนติเมตร รับยิงเลเซอร์ขนาด รูปร่างต่างๆ บน 3M 7848 ขนาดไม่เกิน 300 x 120 มิลลิเมตร หรือ 300 x 120 มิลลิเมตร เป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ประเภทกาวอะคริลิค เพื่อนำไปติดกับสิ่งของที่เราต้องการเช่น การทำเครื่องหมายบนสินค้า ป้ายสินค้า ป้ายแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัย ฉลากบาร์โค้ด ฉลากข้อมูล ป้ายกระบวนการในโรงงาน
฿19.00 incl tax

Sticker On Demand Laser Engrave Label เลเซอร์มาร์กกิ้งลาเบล ขนาด 20 x 20 มิลลิเมตร

เลเซอร์มาร์กกิ้งลาเบล ขนาด 20 x 20 มิลลิเมตร หรือ 2 x 2 เซนติเมตร รับยิงเลเซอร์ขนาด รูปร่างต่างๆ บน 3M 7848 ขนาดไม่เกิน 300 x 120 มิลลิเมตร หรือ 300 x 120 มิลลิเมตร เป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ประเภทกาวอะคริลิค เพื่อนำไปติดกับสิ่งของที่เราต้องการเช่น การทำเครื่องหมายบนสินค้า ป้ายสินค้า ป้ายแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัย ฉลากบาร์โค้ด ฉลากข้อมูล ป้ายกระบวนการในโรงงาน
฿5.00 incl tax