English
Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Shipping & Returns

บริษัท มีนโยบายในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วน

การขนส่งจะมีการขนส่งหลายประเภท

  • ขนส่งโดยพนักงานส่งสินค้าของบริษัท

  • ขนส่งโดยขนส่งเอกชน

  • ขนส่งโดยพัสดุไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย

เมื่อบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วทางบริษัทจะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเลขหมายอ้างอิงในการรับสินค้าต่อไป

หากมีการชำระเงินและยืนยันคำสั่งซื้อหลังจาก 14.00 จะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อของวันถัดไปการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งหลังจากวันถัดไปอีก 1 วัน