ไทย
ปิด

แท็ก 'white sheet label'

3 Items in เส้นตาราง 4 Items in เส้นตาราง รายการ

SENSORMATIC APXS2 White Sheet Label ฉลากติดสินค้าสำหรับระบบ EAS System

ฉลากติดสินค้าสำหรับระบบ EAS System เพื่อป้องกันการขโมยภายในร้าน เมื่อผ่านฐานหรือเสารับสัญญาณ จะเกิดเสียงเตือนดังขึ้นจากฐานหรือเสารับสัญญาณ SKU : ZLAPXS2
THB9,630.00 รวมภาษี THB9,000.00 รวมภาษี