ค้นหา
THB
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  สติ๊กเกอร์ เลเบล เนมเพลท

  สติ๊กเกอร์, เลเบล, และเนมเพลทเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุและจัดการข้อมูลสำหรับสินค้า, อุปกรณ์, หรือทรัพย์สินในหลายอุตสาหกรรม แต่ละประเภทมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน:

  สติ๊กเกอร์

  • คำอธิบาย: สติกเกอร์มักเป็นสื่อประเภทติดที่มีพื้นหลังกาว เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การทำเครื่องหมาย, การโฆษณา, หรือเป็นของที่ระลึก
  • การใช้งาน: ใช้ในการประชาสัมพันธ์, การตลาด, หรือแม้แต่ในการระบุสินค้าที่ไม่ต้องการความทนทานสูง

  เลเบล

  • คำอธิบาย: เลเบลมีวัตถุประสงค์เฉพาะมากขึ้น และมักใช้สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น วัสดุ, วิธีการใช้งาน, และข้อมูลการดูแลรักษา
  • การใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, และสินค้าที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถึงผู้บริโภค

  เนมเพลท

  • คำอธิบาย: เนมเพลทมีความทนทานสูง โดยทั่วไปทำจากโลหะหรือพลาสติกแข็ง และใช้เพื่อระบุข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อแบรนด์, หมายเลขซีเรียล, หรือข้อมูลทางเทคนิค
  • การใช้งาน: สำหรับสินค้าที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น เครื่องจักร, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หรือในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการระบุตัวตนของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

  การเลือกใช้สติ๊กเกอร์, เลเบล, หรือเนมเพลทจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของการใช้งาน รวมถึงความจำเป็นในด้านความทนทาน, ความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูล, และสภาพแวดล้อมที่สินค้าหรือทรัพย์สินนั้นๆ จะต้องเผชิญ

  Request for quotation with officer ขอใบเสนอราคากับพนักงานขาย โทร 02-5142634-5 EXT 109, 112 

  Line official ID @markpak