Tìm kiếm
THB
Vietnamese
Tất cả danh mục
  Menu Close

  Vận chuyển & Trả hàng

  Công ty có chính sách giao sản phẩm cho khách hàng vào ngày hôm sau sau khi nhận được đầy đủ thanh toán cho sản phẩm.

  Sẽ có nhiều loại hình vận chuyển khác nhau:

  Giao hàng bởi nhân viên giao hàng của công ty.
  Giao hàng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh tư nhân.
  Giao hàng bằng dịch vụ bưu kiện của Bưu điện Thái Lan.

  Sau khi công ty gửi sản phẩm cho khách hàng, công ty sẽ cung cấp số theo dõi bưu kiện cho khách hàng vào ngày hôm sau để khách hàng sử dụng làm số tham chiếu khi nhận sản phẩm.

  Nếu việc thanh toán và xác nhận đơn hàng được thực hiện sau 14h00 sẽ được coi là đơn hàng của ngày hôm sau và việc giao sản phẩm sẽ được gửi đi thêm một ngày sau ngày hôm sau.