Tìm kiếm
THB
Vietnamese
Tất cả danh mục
  Menu Close

  Điều kiện sử dụng

  1.Điều kiện quy định

  1.1 Công ty Markpak Limited

  Đăng ký kinh doanh tại Thái Lan, số đăng ký và số thuế GTGT: 0105550075295

  Văn phòng tại số 568/4, Soi Lat Phrao 112 (Eiamsomboon), Đường Lat Phrao, Phường Plubpla, Quận Wang Thonglang, Bangkok 10310

  1.2 Các điều kiện sau sẽ được áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa (bao gồm cả dịch vụ) giữa Công ty Markpak Limited (sau đây được gọi là "Công ty") và người mua kinh doanh với Công ty, và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành động nào không tuân thủ các điều kiện và thỏa thuận này.

  1.3 Công ty có quyền thêm, thay đổi, sửa đổi hoặc hủy bỏ các thỏa thuận và điều kiện này cũng như bảo hành dịch vụ của Công ty mà không cần thông báo trước.

  1.4 Công ty sẽ bán hàng hóa theo đơn đặt hàng của người mua mà Công ty đồng ý kinh doanh.

  1.5 Nếu Công ty biết hoặc được thông báo hoặc nghi ngờ rằng người mua là đại lý phân phối hàng hóa hoặc là nhà phân phối thiết bị văn phòng hoặc kinh doanh liên quan đến thiết bị văn phòng, Công ty sẽ không bán hàng hóa cho người mua và có thể hủy bất kỳ giao dịch nào đã thỏa thuận với người mua, và giữ quyền không bán hàng hóa cho người mua, quyết định này là quyền riêng của Công ty.

  1.6 Đơn đặt hàng hàng hóa mà Công ty chấp nhận và từ chối sẽ được coi là lời đề nghị do người mua đưa ra để mua hàng hóa theo tất cả các điều kiện này, và Công ty sẽ bán hàng hóa theo số lượng mà Công ty có thể cung cấp. Công ty bảo lưu quyền quy định số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi lần đặt hàng trước khi Công ty chấp nhận đơn đặt hàng đó.

  1.7 Mặc dù Công ty sẽ kiểm tra thông tin chính xác trong catalogue, website và các ấn phẩm khác, tuy nhiên, Công ty không coi catalogue, website và tất cả các ấn phẩm đó có liên quan đến bất kỳ hợp đồng bán hàng nào, và do lý do kỹ thuật, màu sắc xuất hiện trong catalogue, website hoặc các ấn phẩm được coi là chỉ mang tính chất tham khảo cho người mua.

  1.8 Bất kỳ thiếu sót do bỏ qua, mất mát hoặc lỗi chính tả xuất hiện trong tài liệu bán hàng, bảng báo giá, thông báo giá, thư chấp nhận đơn hàng, hóa đơn, tài liệu khác hoặc bất kỳ thông tin nào do Công ty cung cấp sẽ được sửa chữa mà không được coi là trách nhiệm của Công ty.

  1.9 Ngày làm việc, trong thỏa thuận và điều kiện này, có nghĩa là từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ ngân hàng, ngày nghỉ lễ chính thức của Thái Lan, hoặc ngày nghỉ của Công ty, mà Công ty sẽ thông báo cho người mua trước.

  1. Đặt hàng, Chi tiết sản phẩm

  2.1 Công ty có quyền thay đổi chi tiết của sản phẩm để đảm bảo tuân thủ luật pháp hoặc quy định liên quan đến an toàn bằng cách thay đổi chi tiết sản phẩm sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng và tính năng của sản phẩm, và trong việc giao hàng, mặc dù Công ty sẽ cố gắng giao hàng theo đơn đặt hàng của người mua, Công ty bảo lưu quyền giao hàng có chi tiết và tính năng tương đương với sản phẩm mà người mua đặt hàng mà không cần thông báo trước cho người mua, và để phù hợp với tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển của Công ty và nhà cung cấp, Công ty bảo lưu quyền giao hàng với số lượng khác biệt so với đơn đặt hàng, bằng cách thay đổi số lượng một cách hợp lý. Nếu sản phẩm không thể cung cấp tạm thời, Công ty sẽ thay thế bằng sản phẩm khác có chất lượng tương đương hoặc sẽ giao hàng nhanh chóng ngay khi sản phẩm có sẵn.

  2.2 Công ty là người quyết định phân loại sản phẩm bán, có thể chia thành các loại như sau:

  (i) Sản phẩm tồn kho bao gồm băng dính công nghiệp và nhãn, bao gồm sản phẩm băng dính được Công ty lưu trữ trong kho để giao cho người mua.

  (ii) Sản phẩm tồn kho bao gồm máy in mã vạch, máy quét và máy móc, được lưu trữ trong kho để giao cho người mua trực tiếp.

  (iii) Sản phẩm không lưu trữ trong kho, Công ty có quyền phân loại sản phẩm và để thuận tiện cho người mua, Công ty đã xác định biểu tượng cho sản phẩm không được lưu trữ trong kho.

  2.3 Sản phẩm không thể trả lại. Việc chấp nhận trả lại sản phẩm là quyết định của Công ty có thể chấp nhận hoặc là sản phẩm được chỉ định là hỏng hóc trong quá trình vận chuyển.

  2.4 Công ty có thể hủy đơn đặt hàng sản phẩm văn phòng bất kỳ lúc nào trước khi giao hàng. Tuy nhiên, Công ty có thể hủy đơn đặt hàng cho các loại sản phẩm khác chỉ khi điều này đã được quy định bằng văn bản trong hợp đồng của Công ty.

  1. Giá và Thanh toán

  3.1 Chính sách của Công ty là sẽ cung cấp giá tốt nhất cho người mua nếu có thể, và giá được chỉ định trong tài liệu bán hàng của Công ty được coi là giá đã được Công ty điều chỉnh phù hợp với khả năng của Công ty tốt nhất có thể, dựa trên tình hình thị trường thay đổi liên tục, Công ty bảo lưu quyền điều chỉnh giá sản phẩm mà không cần thông báo trước cho người mua trừ khi giá đã được xác định bằng văn bản. Ngoài ra, giá sản phẩm là giá áp dụng vào ngày giao hàng, và nếu có thể, Công ty sẽ thông báo về sự thay đổi giá trước khi thay đổi giá thực tế.

  3.2 Giá mà Công ty đề xuất là giá không bao gồm thuế GTGT, áp dụng vào ngày giao hàng thành công.

  3.3 Người mua phải thanh toán tiền hàng theo điều kiện đã thỏa thuận, tính từ ngày trên hóa đơn của Công ty, mặc dù tài sản đó vẫn chưa thuộc về người mua. Do đó, thời hạn thanh toán được coi là điều kiện quan trọng của hợp đồng.

  3.4 Công ty bảo lưu quyền cho phép, từ chối, rút lại, hạn chế, thay đổi hoặc hủy thời gian cấp tín dụng thanh toán, điều này phụ thuộc vào quyết định của Công ty. Ngoài ra, Công ty bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng sản phẩm nếu người mua không thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa Công ty và người mua.

  3.5 Trong trường hợp người mua không thể thanh toán trong thời gian quy định và không ảnh hưởng đến quyền của Công ty, Công ty có quyền đòi hỏi người mua như sau:

  (i) Lãi suất 15% hàng năm trên số tiền chưa thanh toán cho đến khi người mua thanh toán đầy đủ số tiền chưa thanh toán, và theo nguyên tắc tính lãi suất, phần lãi của tháng được tính là một tháng, bắt đầu tính lãi cả trước và sau khi tòa án đưa ra phán quyết.

  1. Giao hàng

  4.1 Đối với người mua đã đăng ký làm khách hàng và có tài khoản với Công ty Markpak Limited, Phòng Dịch vụ Khách hàng

  4.1.1 Nếu không gặp vấn đề giao thông tắc nghẽn hoặc thời tiết không thuận lợi và không vi phạm thỏa thuận và điều kiện trong hợp đồng này, Công ty sẽ giao hàng như sau:

  4.1.1.1 Công ty sẽ giao sản phẩm văn phòng có sẵn trong kho cho người mua (trong khu vực được Công ty xác định*) trước 17:00 giờ làm việc tiếp theo sau khi nhận đơn đặt hàng. Công ty và người mua có quyền thỏa thuận ngày giao hàng khác biệt so với quy định này với sự đồng ý của cả hai bên.

  4.1.1.2 Trong trường hợp sản phẩm đã đặt mua không có sẵn trong kho do nhà sản xuất hoặc vì lý do nào khác, Công ty sẽ thông báo cho người mua biết lịch trình giao hàng dự kiến, nhưng Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào do nguyên nhân trên. Lịch trình giao hàng này sẽ không được coi là một phần quan trọng của thỏa thuận, trừ khi đã được thỏa thuận bằng văn bản trước đó.

  4.1.1.3 Nếu Công ty không thể giao hàng vì lý do nào đó mà Công ty không thể kiểm soát hoặc do lỗi của người mua hoặc nhà sản xuất, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

  4.2 Công ty bảo lưu quyền tính phí vận chuyển riêng cho việc giao hàng theo yêu cầu đặc biệt của người mua và Công ty đồng ý giao hàng theo thời gian đã thỏa thuận.

  4.3 Đặt hàng. Người mua có thể đặt hàng qua điện thoại, fax, email và trang web của Công ty trong giờ làm việc của Công ty trước 17:00. Nếu Công ty nhận đơn đặt hàng sau 17:00, đơn đặt hàng sẽ được coi là nhận vào ngày làm việc tiếp theo.

  1. Rủi ro và Tài sản

  5.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát sản phẩm sẽ thuộc về người mua sau khi sản phẩm được giao cho người mua.

  5.2 Mặc dù sản phẩm đã được giao cho người mua và người mua chịu rủi ro về sản phẩm cũng như tất cả các điều kiện này, quyền sở hữu sản phẩm vẫn không được coi là thuộc về người mua cho đến khi Công ty nhận được thanh toán đầy đủ và kịp thời từ người mua theo thỏa thuận với Công ty.

  5.3 Công ty có quyền thu hồi sản phẩm bất cứ lúc nào nếu quyền sở hữu sản phẩm vẫn chưa thuộc về người mua, và người mua phải cho phép Công ty, nhân viên, đại diện và đối tác của Công ty vào khu vực lưu trữ sản phẩm để kiểm tra hoặc thu hồi sản phẩm nếu quyền sở hữu chưa thuộc về người mua.

  5.4 Người mua có quyền sử dụng sản phẩm trong kinh doanh cho đến khi nhận được quyền sở hữu sản phẩm.

  1. Bảo hành, Trả hàng và Trách nhiệm

  6.1 Công ty sẽ thay thế sản phẩm nếu phát hiện sản phẩm bị hỏng trong quá trình vận chuyển mà không tính phí và nếu giao hàng hoặc thông báo giá sản phẩm sai, được coi là lỗi của Công ty, Công ty sẽ đến lấy hàng trả lại hoặc hoàn tiền mà không tính phí. Trong trường hợp người mua đã nhận sản phẩm từ Công ty nhưng không hài lòng với sản phẩm, người mua có thể trả lại sản phẩm cho Công ty trong vòng 30 ngày** kể từ ngày Công ty giao hàng, nhưng sản phẩm và bao bì phải ở trong tình trạng nguyên vẹn. Công ty bảo lưu quyền là người quyết định và quyết định cuối cùng trong việc chấp nhận trả hàng. Sau khi Công ty chấp nhận trả hàng từ người mua, bộ phận vận chuyển của Công ty sẽ thu hồi hàng từ người mua mà không phải trả bất kỳ chi phí nào, sau đó Công ty sẽ hủy hóa đơn.

  6.2 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với người mua nếu có kiện tụng pháp lý hoặc Công ty không được coi là vi phạm hợp đồng, bất kể do sự chậm trễ trong việc thực hiện hoặc Công ty không thể thực hiện bất kỳ hành động nào do có nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty với lý do hợp lý. Sự chậm trễ hoặc thất bại đó do nguyên nhân Công ty không thể kiểm soát với lý do hợp lý bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau đây, mà không vi phạm các điều kiện và thỏa thuận chung đã nêu:

  (i) Thảm họa tự nhiên, tắc nghẽn giao thông, thời tiết xấu, vụ nổ, lũ lụt, bão lớn, hỏa hoạn hoặc tai nạn.

  (ii) Chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, nổi dậy, bất ổn chính trị, tịch thu tài sản bởi chính phủ.

  (iii) Đạo luật, cấm vận, quy định, sắc lệnh, biện pháp của chính phủ, quốc hội hoặc cơ quan hành chính địa phương.

  (iv) Quy định về nhập khẩu hoặc xuất khẩu, lệnh cấm gửi hàng hóa đi nước ngoài.

  (v) Đình công, biểu tình, ngừng việc hoặc xung đột công nghiệp hoặc tranh chấp thương mại (dù là của nhân viên Công ty hay của bên thứ ba).

  (vi) Trở ngại trong việc lấy nguyên liệu, lao động, năng lượng, linh kiện hoặc máy móc.

  (vii) Thiếu hụt năng lượng, xe cộ bị hỏng hoặc máy móc, hoặc hệ thống máy tính không hoạt động.

  (viii) Quy định về việc dừng, chậm trễ và đỗ xe hoặc quy định khác ảnh hưởng đến việc Công ty không thể giao hàng một cách hợp lý.

  1. Vấn đề chung

  7.1 Hợp đồng này tuân thủ pháp luật của Thái Lan.

  Địa chỉ Công ty

  Công ty Markpak Limited

  Số 0105555409853 Văn phòng tại số 568/4, Soi Lat Phrao 112 (Eiamsomboon), Đường Lat Phrao, Phường Plubpla, Quận Wang Thonglang, Bangkok 10310

  *Khu vực được Công ty xác định: Toàn quốc