ปิด
Back to All News Posts

EPSON เปิดตัวเครื่องพิมพ์ ใบเสร็จ TM-T88VI (รุ่นที่6)

31 ส.ค. 2018

เรื่อง  แจ้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดเล็ก TM-T88V ยกเลิกสายการผลิตและ สินค้ารุ่นใหม่ TM-T88VI   ทดแทน

ขอเรียนแจ้ง ให้ทราบว่า ทางบริษัท จะยกเลิกสายการผลิตเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก TM-T88V และมีสินค้ารุ่นใหม่ทดแทน TM-T88Vi โดยสินค้ารุ่นใหม่  มีคุณสมบัติดีกว่า

รายละเอียดสินค้า   

TM-T88V series

TM-T88VI

(รุ่นทดแทน)

 

C31CA85191

T88V POS Printer : Thai/Viet USB+S01 EDG

C31CE94161

T88VI POS Printer : USB+Ethernet ,S01,EBCK

C31CA85197

T88V POS Printer: THAI/VIET USB+P02II ED

C31CE94163

T88VI POS Printer : USB+Ethernet ,P02,EBCK

C31CA85651

T88V POS Printer : THAI/VIET USB+E04 EDG

C31CE94161 or C31CE94163

C31CA85652

T88V POS Printer : THAI/VIET USB+E04 BUZZ

C31CE94162

T88VI POS Printer : USB+Ethernet ,S01,EBCK,Buzz

 

สำหรับ Dongle  wifi USB (สามารถ ใช้เสียบช่อง USB-Type B)

Comments
Write a Comment Close Comment Form
Sample comment title

This is a sample comment...