ปิด

เครื่องจักรคอนเวอร์ติ้ง  เครื่องจักรสำหรับงานคอนเวอร์ติ้งคือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปเทปกาวหรือสติ๊กเกอร์จากม้วนใหญ่ให้เป็นม้วนเล็กเพื่อเหมาะสำหรับเข้าเครื่องไดคัทหรือเครื่องพิมพ์เนื่องจากว่า material ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น material ที่มาในรูปแบบของม้วนจัมโบ้มีความยาวมากกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปมีความกว้างมากกว่า 1.5 เมตรดังนั้นการที่จะทำให้เข้าเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กได้จึงต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการแบ่งเทปกาวและสติ๊กเกอร์จากม้วนใหญ่มาเป็นม้วนเหล็กเครื่องจักรชนิดนี้จะทำการสลิต และทำการกรองจากความยาว 2,000 เมตร ให้เหลือประมาณ 50 ถึง 200 เมตร เพื่อความสะดวกในการแปรรูปต่อไป

 

MarkPak Limited Authorized Agent in Thailand for Converting Machine Brand Dong Woo  ST Co., Ltd  Leader brand for Converting machine in Korea  who made machine for

 

  • Roll Cutting Machine

  • Laminating Machine

  • Slitting Machine

  • Rewinding Machine

  • Multiple Purpose Converting Machine

  • Tape Dispenser

  • Die Cutting Machine

  • Other support Machine