ไทย
ปิด

 

 

 

*** ก่อนกดสั่งซื้อ รบกวนเช็คสินค้าก่อนนะคะ ***

ผ่านทางช่องทาง Line@ : @markpak

  

โทร. 02-514-2635 กด 1 ต่อ 110, 112, 501

 

 

Cablabel S3 Pro โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด สำหรับ CAB

ผู้ผลิต: CAB
หน่วย: License
สอบถามราคานะคะ
Cablabel S3 Pro โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด ที่มีประสิทธิภาพและรวมถึงการสร้างบาร์โค้ดที่ทำได้ง่าย พร้อมการเชื่อมต่อกับ Access, ไฟล์ Excel, OLE DB, ODBC, ฐานข้อมูล ASCII รูปแบบบาร์โค้ดที่หลากหลายถึง 35 ประเภทรวมถึงรูปแบบ EAN 18/128 นอกจากสัญลักษณ์ GHS แล้ว cablabel S3 เวอร์ชันล่าสุดยังมีภาพเวกเตอร์อื่น ๆ ในรูปแบบ SVG สิ่งเหล่านี้ถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ resin identification and textile. ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี, อุตสาหกรรมด้านดูแลสุขภาพและยา, อาหารและเครื่องดื่ม, การบินและอวกาศ, โลจิสติกส์การขนส่งต่างๆ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ มั่นใจว่าคือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายใน อุตสาหกรรมฉลาก
+ -
Product Files

ความต้องการของระบบ

  • พีซีที่มีโปรเซสเซอร์ 2 GHz หรือสูงกว่า
  • RAM 1 GB (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ)
  • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500 MB
  • ระบบปฏิบัติการ Microsoft 32/64 บิต
Windows VistaWindows Server 2008
Windows 7Windows Server 2008 R2
Windows 8Windows Server 2012
Windows 8.1Windows Server 2012 R2
Windows 10Windows Server 2016
 Windows Server 2019

*ไม่รองรับ Terminalserver/Citrix

 

cablabel S3 Lite และ cablabel S3 Pro

  • การสร้างบาร์โค้ดด้วย cablabel S3 แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเวอร์ชั่นใด เพื่อช่วยในการตัดสินใจตามความต้องการ คือบทสรุปของความแตกต่างของ เวอร์ชั่น cablabel S3 Lite และ cablabel S3 Pro
cablabel S3 Litecablabel S3 Pro
Delivered with every printerLicense per computer on request
Compatible with
cab printers only
Supports all printers
detected and installed on Windows
Multiline textsAdditional text options:
max width and hyphenation
Text box with various markups
by keyword detection (e.g. allergens)
Character map wizard
for inserting special characters
Raster graphics only
of type bmp, jpg, tif, …
Also vector graphics
of type dxf, plt, svg, …
About 30 types of barcodes
linear, 2D, GS1 and composite
About 35 types of barcodes
including the EAN 18/128 variants
Barcode wizard for creating
GS1/EAN /UCC-128, FACT/MH10 and QR
Barcode verifier option
Prompt fields with free entryAdditional prompt field options:
input mask and choice list
Wizard for creating
compound prompts
Counters basic of type
numeric and increment +/-1
Counters advanced of types
alphanumeric and increment +/-n
Additional counter options:
frequency, resetting
and saving of the value
Date and time including offsets
and wizards for creating the format
Formula: mathematical operations,
manipulate strings, etc.
ABC basic compiler
with code library
Variables: data sources with
information about the label,
the printer, the computer, etc.
Connection to:
Access, Excel files,
OLE DB, ODBC, ASCII databases,
Database Connector in stand alone mode,
SQLite in stand alone mode
JScript code viewer
for an overview on the fly
Import of JScript files in LBL format
Saving only in
STC format
Also export to
PDF format and PNG image
VersionsLitePro
General functions
Languages: CS, DE, EN, FR, ES, IT, KO, PL, ZHstandardstandard
Creating labelsstandardstandard
Printing labelsstandardstandard
JScript code viewerstandard
Unicode supportstandardstandard
cab label formatsstandardstandard
Graphic import: Raster (bmp, jpg, tif...)standardstandard
Graphic import: Vector (plt, dxf)standard
Color supportstandardstandard
Layers managementstandardstandard
True Type fontsstandardstandard
Linear and 2D bar codesstandardstandard
True WYSIWYGstandardstandard
Wizard based user interfacestandardstandard
Laser devices supportstandard
GS1 barcode wizard (UCC/EAN 128)standard
Text alignmentstandard
Background image or colorstandard
Prompt fields freestandardstandard
Prompt fields with display maskstandard
abc basic compiler supportstandard
abc code librarystandard
Date and time including offsetsstandard
Counter basicstandardstandard
Counter advancedstandard
Variable graphicsstandard
Decimals formattingstandard
Multiline, paragraphstandardstandard
Text box with various markups (e.g. for highlighting allergens)standard
View and control of the printer displaystandardstandard
Database functions
OLEDB, ODBC, ASCIIstandard
Database Connectorstandard
Query editorstandard
Multiple tables and databasesstandard
Import / export functions
Print to filestandardstandard
Export to graphicstandard
Export to PDFstandard
Import of JScript filesstandard
Print
Interfaces: Serial, parallel, USB, Ethernet, WLANstandardstandard
Number of native cab printersunlimitedunlimited
Printer spoolerstandardstandard
Bidirectional communicationstandardstandard
Standalone modestandardstandard
Network printer (TCP/IP)standardstandard
Windows printerstandard

เขียนรีวิว ปิดแบบฟอร์มการตรวจสอบ
  • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเขียนความคิดเห็น
*
*
แย่
ดีมาก
*
*
*