ค้นหา
THB
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  คู่มือ (Manual)

  คู่มือ (Manual) คือสมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

  ปกติแล้ว การพิมพ์คู่มือนิยมพิมพ์โดยใช้สีและเนื้อกระดาษที่บางเพื่อความประหยัดเนื้อที่และงบประมาณ โดยส่วนมากคู่มือจะมีขนาดที่ไม่แน่นอน ขนาดจะแปรผันตามพื้นที่ที่ใช้สอดใส่ในบรรจุภัณฑ์

  ประโยชน์ของคู่มือ

  1. ให้ความรู้: ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา
  2. แนวทางการปฏิบัติ: แนะนำวิธีการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้อง
  3. วิธีการใช้งานอุปกรณ์: อธิบายการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด

  ลักษณะของคู่มือที่ดี

  1. เนื้อหาชัดเจน: ข้อมูลที่เขียนต้องเข้าใจง่ายและถูกต้อง
  2. รูปภาพประกอบ: ควรมีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
  3. โครงสร้างที่เรียบร้อย: จัดหมวดหมู่เนื้อหาให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
  4. วัสดุการพิมพ์: ใช้กระดาษที่ทนทานแต่ประหยัด เน้นการใช้สีเพื่อความชัดเจน